Regulamin konkursu na blogu

Regulamin konkursu na blogu

  1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs jest organizowany w celu promocji jubileuszu bloga Randki z Frankiem Szwajcarskim i  prowadzony będzie pod hasłem „5 lat Randek z Frankiem Szwajcarskim ”.

1.2 Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest blog randkizfrankiem.pl oraz Lambert Król.

1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Szwajcarii. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby przebywające w Szwajcarii oraz poza Szwajcarią. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana tylko na adres pocztowy podany w Szwajcarii. Zwycięzca z adresem pocztowym spoza Szwajcarii otrzyma nagrodę w wersji elektronicznej.

1.4. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

  1. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej http://www.randkizfrankiem.pl, której właścicielem jest Organizator.

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania 1-5 zadane w konkursie o Szwajcarii, oraz udzielą dowolnej odpowiedzi na pytanie nr 6.  Pytanie 6 nie jest związane z wiedzą o Szwajcarii, uczestnicy mogą podawać dowolnie kreatywne rozwiązania

2.3 Konkurs polega na:

  1. a) Podaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania 1-5 zawarte w konkursie. Prawidłowe odpowiedzi uczestnicy mogą odnaleźć w tekstach zamieszczonych na blogu randkizfrankiem.pl
  2. b) Podaniu dowolnej, kreatywnej odpowiedzi na pytanie 6.

Odpowiedzi należy udzielać wpisując komentarze pod tekstem konkursu na stronie randkizfrankiem.pl

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

  1. Czas trwania konkursu:

3.1 Czas trwania konkursu: od 9.03.2020 do 13.03.2020 godz. 12:00

3.2 Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia konkursu we wcześniejszym terminie.

  1. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu:

4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.

4.2 Podstawą wyboru będzie podanie przez Uczestnika wszystkich  poprawnych odpowiedzi na pytania 1-5. W przypadku, gdy żaden z uczestników konkursu nie poda poprawnych pięciu odpowiedzi, zwycięzcą zostanie osoba, która udzieliła czterech poprawnych odpowiedzi. Jeżeli żaden z uczestników nie poda poprawnych czterech odpowiedzi, o wyłonieniu zwycięzcy zdecyduje Organizator na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytanie 6.

4.3 Pierwsi dwaj Uczestnicy, który prawidłowo odpowiedzą na pytania 1-5  otrzymają nagrodę rzeczową lub nagrodę w wersji elektronicznej, w zależności od tego, czy posiadają adres pocztowy na terenie Szwajcarii. Nagrodę rzeczową otrzyma uczestnik na terenie Szwajcarii, nagrodę elektroniczną uczestnik spoza terenu Szwajcarii.

4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://www.randkizfrankiem.pl po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na stronie http://www.randkizfrankiem.pl oraz na portalu Organizatora w Mediach Społecznościowych. Zwycięzca zostanie poproszony przez organizatora o podanie danych osobowych i adresu wysyłki nagrody rzeczowej

  1.  Nagrody:

5.1 Nagrodami w konkursie jest:

5.1.1. Nagroda rzeczowa: przepływowy czytnik pomiaru wody do instalacji na domowych urządzeniach sanitarnych (prysznic).

5.1.2 Książka „Mersi Filmol” Lamberta Króla w wersji elektronicznej (e-book).

5.2  Nagroda rzeczowa będzie wysłana do zwycięzcy nie później niż tydzień po zakończeniu konkursu.

  1.  Inne postanowienia

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.randkizfrankiem.pl

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej http://www.randkizfrankiem.pl

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej blankaleg@gmail.com

6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.